Načítava sa

Hľadané slovo alebo výraz

Zásady tvorby reklamy, ktoré sú pre váš úspech dôležitejšie ako jej forma 

Zdieľať

Inzerenti a marketéri vynakladajú na vytvorenie tej najlepšej reklamy, ktorej cieľové publikum bude presvedčené, aby si kúpilo ich produkt alebo službu, veľa času a peňazí. Reklama je vo všeobecnosti typ komunikácie používaný na presvedčenie spotrebiteľov, aby si kúpili inzerovaný produkt alebo službu. Zvyčajne používa vizuálne obrázky, zvuk alebo video v kombinácii s textovými správami a internetom na predaj produktov, značiek, nápadov alebo služieb. 

Často však zabúdame, že reklamné aktivity podliehajú aj rôznym princípom, či akýmsi zásadám, ktoré sú pre váš úspech v biznise často dôležitejšie ako zvolená forma reklamy. A aby ste vedeli tieto zásady využiť vo svoj prospech. Niečo si o týchto vlastnostiach či zásadách povieme. 

Reklama musí byť pravdivá 

Či už používate pri tvorbe reklamy alebo originálnej myšlienky obľúbené tonery OKI alebo internet, reklamné správy z právneho a etického hľadiska nesmú obsahovať nepravdy ani klamstvá. V tejto súvislosti sa dokonca aj zatajovanie dôležitých informácií považuje za zavádzajúce. 

Zadávatelia reklamy si preto musia uvedomiť, že nejde len o zásadnú, ale dokonca aj zákonnú rámcovú podmienku. Inzerenti by si však mali položiť otázku, či má zmysel inzerovať produkt, ktorý musí skrývať pravdy, aby prilákal zákazníkov. 

Princíp pravdy je obzvlášť jasný v zdravotníctve alebo pri produktoch či službách, ktoré môžu vyvolať závislosť. Napríklad v prípade liekov, alkoholických nápojov alebo športových stávok sú vložené takzvané vylúčenia zodpovednosti a bezpečnostné upozornenia. 

Zákazník potrebuje prehľad 

Reklamný princíp jasnosti úzko súvisí s pravdou. Ako už bolo uvedené, na reklamné posolstvá sa vzťahuje povinnosť pravdivosti a zrozumiteľnosti. Za žiadnych okolností nesmú byť zavádzajúce alebo také nejasné, aby mali negatívne dôsledky pre potenciálneho zákazníka.  

Originalita je samozrejmosťou 

Reklama by mala byť jedinečná a originálna. Je to čiastočne z dôvodov účinnosti, ale aj z právnych dôvodov. Najmä v časoch online marketingu by kampane mali byť originálne. Cieľové skupiny veľmi rýchlo rozpoznajú, keď sú časti reklamy skopírované alebo napodobené.  

Samozrejme, existujú určité prvky, ktoré sú vždy zabudované do reklamných materiálov, ako sú emócie a humor. Duplicita by sa však s originalitou online marketingu nemala zamieňať. Najlepšie preto je, ak pre dosiahnutie najvyššej miery originality oslovíte skúsenú reklamnú agentúru zo Žiliny 

Reklama musí byť účinná 

Inzerenti by si mali byť vždy vedomí aj účinnosti kampane. Tu je dôležité vedieť, či sú dostupné zdroje distribuované najlepším možným spôsobom? V dnešnej dobe sa účinnosť reklám dá zmerať veľmi jednoducho. Ciele by však mali byť definované vopred a porovnané s konkurenciou. 

Mala by priniesť zisk 

V úzkej súvislosti s efektívnosťou by sa reklama mala riadiť zásadou ekonomickej efektívnosti. To znamená, že náklady na reklamu by mali byť nižšie ako príjmy z nej, pričom by ste stále mali využívať na tvorbu kvalitné tonery do tlačiarne alebo online marketing.  

Na meranie a porovnávanie ziskovosti  je potom možné vypočítať návratnosť výdavkov na reklamu pre každú kampaň, ako aj celú návratnosť marketingových investícií. Tak na tieto zásady pri vytváraní vašej reklamy myslite a snaha o dosiahnutie cieľa by nemala byť tak komplikovaná. 

Zdroj obrázka: Patricia Soon/Shutterstock.com