Načítava sa

Hľadané slovo alebo výraz

Bratislavskému Auparku sa podarilo dosiahnuť najvyššiu úroveň v oblasti HSE, získal certifikáciu s označením „Safe & Healthy Places“

Zdieľať

Bratislavské nákupné centrum Aupark získalo certifikáciu s označením „Safe & Healthy Places“, ktorá slúži ako potvrdenie tej najvyššej kvality nákupných centier Unibail-Rodamco-Westfield (URW) v prípade ak centrum dodržiava všetky štandardy v oblasti hygieny, bezpečnosti a životného prostredia (HSE – Hygiene, Safety and Environment). Táto certifikácia je jedným z výsledkov série hĺbkových auditov uskutočnených francúzskou spoločnosťou Bureau Veritas, uznávaným svetovým lídrom v poskytovaní služieb testovania, inšpekcie a certifikácia (TIC).

S Bureau Veritas spolupracuje skupina URW už od roku 2012 s cieľom zavádzať a tiež dodržiavať vo svojich nákupných centrách vysoké hygienické a bezpečnostné štandardy. Už pred časom skupina URW ohlásila ďalšie vylepšenie techník používaných na prevenciu pred ohrozením zdravia vo svojich nákupných centrách po celej Európe.

V tejto súvislosti bola spoločnosti Bureau Veritas, ako tretej strane, zverená aktualizácia pravidiel skupiny URW pre postupy používané na dodržiavanie štandardov HSE v európskych nákupných centrách. Prvýkrát v histórii skupiny sa tak stalo za účasti epidemiologických odborníkov. Potom začala spoločnosť Bureau Veritas vykonávať audit vo všetkých nákupných centrách skupiny URW v Európe s cieľom vystaviť každému z nich zodpovedajúci certifikát.

Tento audit, ktorý bude teraz v certifikovaných centrách vykonávaný každoročne, je postavený na piatich základných kritériách:

1. Kvalita vody

2. Kvalita vzduchu

3. Bezpečnosť

4. Hygiena

5. Požiarne zabezpečenie

„Sme naozaj veľmi poctení, že Aupark je ako jediné nákupné centrum na Slovensku držiteľom tejto oficiálnej certifikácie. Ochrana zdravia našich pracovníkov, nájomcov, obchodných partnerov a hlavne návštevníkov je pre nás tou najvyššou prioritou. Táto iniciatíva, vedená v spolupráci so svetovými epidemiologickými odborníkmi, nám umožní ďalej upevniť vysokú úroveň zavedených postupov na udržiavanie zdravotných, bezpečnostných a environmentálnych štandardov (HSE) a zároveň zabezpečí ich súlad s aktuálnymi odporúčaniami príslušných orgánov verejnej zdravotnej správy. Iniciatíva, ktorej rozsah ďaleko prekračuje súčasné opatrenia v rámci epidémie Covid-19, je súčasťou dlhodobého úsilia skupiny URW ísť v oblasti zdravotných, bezpečnostných a environmentálnych štandardov a postupov na ich udržiavanie neustále napred,“ uvádza Veronika Košická, riaditeľka nákupného centra Aupark Bratislava.

Unikátny koncept POP-UP SALES prinesie kúsky obľúbených značiek v atraktívnych zľavách aj rozmer udržateľnosti

Bratislavský Aupark sa v oblasti bezpečnosti a hygieny neustále rozvíja a zavádza najmodernejšie a zároveň ekologické inovácie a riešenia do bežného chodu obchodného centra. Všetky nákupné centrá skupiny URW v súčasnosti auditom prešli, prechádzajú, alebo ho absolvujú do konca roka 2020.

Štítky