Načítava sa

Hľadané slovo alebo výraz

Diskriminujú viac ženy alebo muži? Prieskum personalistov ukázal prekvapivé výsledky!

Zdieľať

Diskriminácie medzi ženami a mužmi sa dopúšťajú najmä personalistky. Vyplýva to zo štúdie vedkýň z Centra spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied (CSPV SAV), ktorú agentúre SITA poskytla hovorkyňa SAV Monika Tináková.

Ako ďalej dodáva, vedkyne vychádzali z predpokladu, že nižšie ponuky platu sú pre ženy samozrejmosťou už pri prijímaní do zamestnania. Zaujímalo ich preto, či budú ženy hodnotené inak ako muži, aký plat im bude ponúknutý a či by ich personalisti prepustili skôr.

Moderátorka Veronika Cifrová Ostrihoňová upozorňuje na sklerodermiu. Najskôr z nej tvrdne koža a neskôr aj vnútorné orgány.

Oslovili 155 odborníkov

Magdalena Adamus z CSPV SAV priblížila, že oslovili 155 odborníkov so skúsenosťami v procesoch zamestnávania a prepúšťania zamestnancov. Tých požiadali o vyhodnotenie troch životopisov kandidátov o prijatie do zamestnania na pozíciu regionálneho obchodného manažéra.

Vedkyne prekvapilo, že diskriminácie sa dopúšťajú najmä ženy – personalistky. Tie ponúkli mužom o 240 eur vyšší plat po skúšobnej lehote ako ženským kandidátkam.

Ako ďalej poznamenali, takéto rozdielne ponuky pre ženy a mužov sa u mužov – personalistov nevyskytovali. Podotkli, že vo všeobecnosti platí, že v personalistike pracuje viac žien ako mužov.

Hodnotili kompetentnosť, vhodnosť a sympatickosť

„Pozitívne pre ženy uchádzajúce sa o zamestnanie vyšlo, že personalisti boli náchylní prepustiť skôr mužov s častejšími absenciami v porovnaní so ženami, ktoré tiež často absentovali,“povedala Adamus.

V rámci výskumu dostala polovica oslovených personalistov životopisy so ženskými menami a druhá polovica tie isté životopisy, avšak označené mužskými menami.

U každého fiktívneho kandidáta hodnotili kompetentnosť, vhodnosť na uvedenú pozíciu a sympatickosť. Zároveň mali uviesť mzdu, ktorú by im ponúkli. Vedkyne zistili, že ženám by personalisti a personalistky ponúkli o 200 eur nižšiu mzdu ako identickým mužským uchádzačom.

„Personalisti správne identifikovali kandidátov, ktorí boli objektívne najlepší, a tým aj ponúkali vyššiu mzdu, no práve v tejto skupine bol rozdiel medzi ponúkanými mzdami pre mužov a pre ženy najvypuklejší – najlepšia kandidátka bola najviac znevýhodnená, pretože v porovnaní s identickým mužským kandidátom jej bol ponúknutý o 15 percent nižší nástupný plat,“povedala Eva Ballová Mikušková z CSPV SAV.

Prečítajte si, ako zabodovať na pohovore

Situácia na trhu práce je zložitá

Psychologičky po zhrnutí výsledkov výskumu podotýkajú, že situácia na trhu práce je zložitá a ovplyvňovaná mnohými nepísanými a väčšinou neuvedomovanými normami a predsudkami, na ktoré doplácajú predovšetkým ženy.

„Vytvára sa bludný kruh, kde naďalej pretrváva predstava, že domáce práce a starostlivosť o deti a ostatných členov domácnosti je ‚ženská‘ špecializácia, čo núti ženy k zamestnaniam, ktoré umožňujú spájať rodinný život s prácou, a mužov k tomu, aby sa venovali skôr kariére,“povedala Mikušková.

Zároveň dodala, že takýto prístup má ďalekosiahle následky, nielen ekonomické, ale aj psychologické. Podľa nej sa obmedzuje aktívna prítomnosť otcov v živote detí, ktorá má nezanedbateľný vplyv na ich vývoj. Obmedzuje sa tak najmä nastolenie rovnováhy medzi rodinou a prácou, u mužov aj u žien.

Zdroj: Webnoviny.sk

Štítky