Načítava sa

Hľadané slovo alebo výraz

Nový romantický príbeh Jany Pronskej – Súboj s láskou

Zdieľať

Opäť veľmi pútavý, dobre premyslený príbeh inšpirovaný legendou o lúpežných rytieroch, bratoch Podmanických, ktorí skutočne existovali. Prvá dáma slovenskej historickej romance Jana Pronská vás v najnovšom románe s názvom Súboj s láskou zavedie na tajomný, povesťami opradený hrad Bystrica. Odohrá sa tam nezabudnuteľný príbeh o láske, zrade a pomste.

Bratia Rafael a Ján Podmanickí z Bystrice, mocní veľmoži a lúpežní rytieri, ovládajú celé
Považie a trasie sa pred nimi i šľachta na Morave a v Sliezsku. Sú nielen neľútostní bojovníci, ale aj obratní diplomati a všetky útoky proti nim sa končia ich víťazstvom. Príbuzenské zväzky s predstaviteľmi cirkvi a významnými šľachtickými rodmi im otvárajú všetky dvere a zároveň ich chránia pred pomstou tých, ktorým siahli na majetky.

Pri jednom z lúpežných prepadov Rafael zajme krásnu poľskú šľachtičnú Hedvigu, ktorá ho očarí tak veľmi, že jej ponúkne manželstvo. V Bystrici však žije Janika, dcéra pána z
Lomnice, ktorú vychovali drsní žoldnieri z Rafaelovej družiny. Odjakživa sa zo všetkých síl
usilovala získať uznanie bratov Podmanických, navyše v srdci celé roky skrývala lásku, ktorú nesmela nikomu ukázať.

Keď sa jej konečne podarí uspieť medzi bojom ošľahanými mužmi, na hrade sa zjaví očarujúca zajatkyňa a Janika si musí vybrať: buď zabojuje o Rafaelovo srdce, alebo sa vzdá a príde o všetko. No ako má presvedčiť muža, o ktorého stojí, že krásna tvár nie je všetko, na čom v živote záleží? Že nie vždy ten, kto o láske hovorí, ju aj skutočne cíti? A stihnú si vôbec dve srdcia nájsť k sebe cestu, keď sa nad nimi začnú sťahovať mračná pomsty a zrady?

Janiku ten dych vyrážajúci obraz zakaždým očaril. Takmer každé ráno, keď sem na úsvite zavítala, našla si chvíľu, aby sa pristavila a vnímala nevýslovnú krásu ranných zôr, keď sa slnko s ustupujúcou nocou driape nad končiare hôr a v tej nikdy sa nekončiacej bitke sa nebo farbí do purpurova.

Tu v samote a tichu, vysoko nad údolím a blízko k Bohu, nemusela nič skrývať, nad ničím
rozhutovať. Bola tu sama so svojimi myšlienkami, tajnými snami a nádejami.

Pozrite si video s autorkou Janou Pronskou:
https://youtu.be/QlVBdzkM7F0?si=_0x0LNrDZv_frpVP

„Inšpiráciou mi nebola len povesť o krásnej Hedvige, ktorá kedysi dávno vznikla. Ešte väčšou inšpiráciou bol pre mňa sarkofág, hrob Rafaela Podmanického, ktorý sa nachádza v kostole v Považskej Bystrici. Dala mu ho urobiť jeho manželka a je na ňom nápis v starej slovenčine, čiže je to veľmi nezvyčajné,“ približuje Janka.

Janke sa veľmi páči aj obálka knihy Súboj s láskou – pôvodne boli pre tento príbeh štyri
verzie, všetky sa jej zdali vhodné, pekné, ale táto konečná je dokonalá. „Krásne vystihuje celý príbeh, pointu, aj postavy, najmä Janu z Lomnice. Akoby vystúpila z  deja a zhmotnila sa na obálke.“

Milan Buno, knižný publicista

Súboj s láskou: https://www.bux.sk/knihy/746997-suboj-s-laskou.html
Video – embed:

<iframe width=“560″ height=“315″
src=“https://www.youtube.com/embed/QlVBdzkM7F0?si=_0x0LNrDZv_frpVP“
title=“YouTube video player“ frameborder=“0″ allow=“accelerometer; autoplay; clipboard-
write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share“
allowfullscreen></iframe></center>