Načítava sa

Hľadané slovo alebo výraz

Soft skills vedú v pracovných aj v medziľudských vzťahoch

Zdieľať

Za posledné roky vzrastá ich význam. Sú stále viac dôležité, a to nielen pri výberovom procese, ale aj v sociálnych väzbách a vzťahoch. Reč je o mäkkých zručnostiach, tzv. soft skills. Aké to sú a čím sa líšia od hard skills sa dozviete v článku.

Mäkké zručnosti idú dopredu

Podľa kariérneho portálu Profesia.sk sa v roku 2014 medzi požadovanými vlastnosťami u kandidátov nachádzali štyri tvrdé zručnosti pri stredoškolskom vzdelaní a päť pri vysokoškolskom vzdelaní. V roku 2018 bola požadovaná už iba jedna tvrdá zručnosť a až deväť mäkkých zručností. Prečo je to tak? Vo svete plnom automatizácie a technológií, si personalisti a zamestnávatelia začali čoraz viac uvedomovať, že hard skills sa dajú naučiť, ale soft skills sú vo väčšine tým, čím človek disponuje. Na rozdiel od hard skills nie sú nahraditeľné automatizáciou. Dajú sa však rozvíjať postupným tréningom formou rôznych kurzov.

Ak sa chcete o soft skills dozvedieť viac, odporúčame vám webinár s Michaelou Králikovou, ktorá hovorí: „Soft skills boli dlho stigmatizované za slabé a nepresvedčivé. No práve EQ, motivácia a empatia sú najsilnejšie zbrane každého dobrého lídra.“

Mindset/soft skill

Rozdiel medzi hard skills a soft skills

Hard skills sú tvrdé zručnosti, ktoré sa viete naučiť. Ich úroveň sa dá jednoducho definovať a kvantifikovať. Môže ísť o technické, jazykové, počítačové zručnosti a iné odborné znalosti v jednotlivých oblastiach. Soft skills sú mäkké zručnosti, ktoré nesúvisia s odbornosťou či kvalifikáciou. Patria k nim predovšetkým osobnostné vlastnosti a tie, ktoré zahŕňajú interakciu s ľuďmi. Jedná sa napríklad o komunikačné schopnosti, schopnosti prispôsobenia sa práci v tíme, v čase, pod tlakom a podobne. Je potrebné si však uvedomiť, že to, čo nazývame mäkkými zručnosťami sú ľudské kvality a schopnosti v medziľudských vzťahoch. Mäkké zručnosti nie sú protipólom pre tvrdé, ale mali by sa vzájomne dopĺňať.

Čo patrí k soft skills

soft skills

Foto: canva.com

Už vieme, s čím súvisia mäkké zručnosti. Ak by sme mali hovoriť o konkrétnych, tak je ich viacero. Pracovný portál KariéraInfo.sk zaradil medzi top 5 mäkkých zručností schopnosť riešiť problémy, organizovanosť, aktívne počúvanie, tímovú prácu a adaptabilitu. Poskytovateľ personálnych služieb Grafton uvádza, že najžiadanejšími soft skills sú komunikácia, sebamotivácia, vedenie a rozhodnosť, zodpovednosť, riešenie problémov, tímová práca a flexibilita, schopnosť pracovať pod tlakom a dobrý časový management, schopnosť vyjednávať a riešiť problémy.

To, ktoré zručnosti sú najžiadanejšie, sa priebežne mení v závislosti od predstáv a podmienok na pracovnom trhu. Medzi najžiadanejšie soft skills v roku 2020 patrili (1):

 1. Kreativita
 2. Presvedčivosť
 3. Schopnosť spolupráce
 4. Adaptabilita (schopnosť prispôsobiť sa)
 5. Emocionálna inteligencia

Spoločnosť Resumeway, ktorá sa špecializuje na budovanie osobnej značky, sa okrem iného venuje každoročne prehľadu toho, po akých mäkkých zručnostiach je dopyt. Upriamuje pozornosť, že pre rok 2022 sú kľúčovými mäkkými zručnosťami (2):

 1. Kreatívne vedenie
 2. Komunikácia
 3. Kreatívne myslenie
 4. Time management
 5. Riešenie problémov a generovanie nápadov
 6. Flexibilita
 7. Tímové schopnosti
 8. Schopnosť kritického myslenia
 9. Rozhodovanie
 10. Flexibilita
 11. Aktívne učenie
 12. Silná pracovná etika
 13. Lojalita

Tieto a ďalšie rebríčky sa neustále menia a meniť aj budú. Či sa v zozname bude nachádzať päť alebo desať položiek, je dôležité uvedomiť si, že trendom je hodnota a rastúci význam mäkkých zručností. Preto by sme mali poznať svoje vlastné, mali by sme ich vedieť zhodnotiť, aby sme ich dokázali, čo najlepšie rozvíjať v pracovných aj v medziľudských vzťahoch.

Zdroje: profesia.sk, platy.sk, karierainfo.sk

(1) The Most In-Demand Hard and Soft Skills of 2020 (linkedin.com)

(2) Best Skills to Put on Your Resume in 2022 (With Examples) | Resumeway