Načítava sa

Hľadané slovo alebo výraz

Tieto ženy sa zaslúžili o mier vo svete

Zdieľať

Nič viac si v dnešnej dobe neželáme viac ako mier. Pritom ľudstvo sa odjakživa s otázkou mieru stretáva, a to v rôznych podobách. Za významné zásluhy o dosiahnutie mieru sa od roku 1901 udeľuje Nobelova cena za mier. Je jednou z piatich Nobelových cien.

Nobelova cena za mier

Alfred Nobel bol švédsky chemik a inžinier, ktorý patril k najvýznamnejším vynálezcom 19. storočia. Svojím závetom založil jednu z najprestížnejších ocenení ľudskej činnosti – Nobelovu cenu. Tá sa dodnes odovzdáva v oblasti fyziky, chémie, literatúry, fyziológie alebo medicíny a mieru.

nobelova cena za mier

Na prednej strane medaily je portrét v reliéfe Alfreda Nobela. Jeho meno a roky jeho narodenia a smrti sú vyryté pozdĺž okraja. Na rube sú traja nahí muži objímajúci sa – symbol medzinárodnej bratstva, ku ktorému chcel Nobel prispieť prostredníctvom Ceny za mier. Nápis je v latinčine: Pro pace et fraternitate gentium (Pre mier a bratstvo medzi národmi).

Nobelova cena za mier sa udeľuje osobe alebo organizácii, ktorá odviedla najviac práce alebo najlepšiu prácu pre bratstvo medzi národmi, za zrušenie alebo zníženie stálych armád a za organizovanie a podporu mierových kongresov. V priebehu času bola Nobelova cena za mier udelená ako uznanie mnohých rôznych druhov mierových prác a koncepcií mieru. Od roku 1901 bola Nobelova cena za mier udelená 102- krát 134 laureátom, z toho 91 mužov, 18 žien a 25 organizácií.

Vývoj udeľovania Nobelovej ceny za mier

V prvých rokoch až do prvej svetovej vojny bola cena za mier často udelená priekopníkom organizovaného mierového hnutia. V medzivojnových rokoch sa pozornosť presunula na aktívnych politikov, ktorí sa snažili podporovať medzinárodný mier, stabilitu a spravodlivosť prostredníctvom diplomacie a medzinárodných dohôd, ale ceny boli udelené aj za humanitárnu prácu.

Od druhej svetovej vojny bola cena za mier udelená predovšetkým na počesť úsilia v štyroch hlavných oblastiach: kontrola zbraní a odzbrojenie, mierové rokovania, demokracia a ľudské práva a práca zameraná na vytvorenie lepšie organizovaného a pokojnejšieho sveta. V 21. storočí Nobelov výbor prijal úsilie o obmedzenie škôd spôsobených človekom spôsobených zmenou klímy a ohrozovaním životného prostredia, ktoré sú relevantné pre Nobelovu cenu mieru.

Ženy, ktoré sa zaslúžili o mier vo svete

 • r. 1905 Barónka Bertha Sophie Felicita von Suttner, rodená grófka Kinsky von Chinic und Tettau, za jej odvahu postaviť sa hrôzam vojny
 • r.1931 Jane Adams, za jej uistenú snahu oživiť ideál mieru a oživiť ducha mieru vo svojom vlastnom národe a v celom ľudstve
 • r. 1946 Emily Greene Balch, za jej celoživotnú prácu pre vec mieru
 • r.1977 Betty Williams, za odvážne úsilie pri zakladaní mierového hnutia na ukončenie násilného konfliktu v Severnom Írsku
 • r.1977 Mairead Corrigan, za odvážne úsilie pri zakladaní mierového hnutia na ukončenie násilného konfliktu v Severnom Írsku
 • r. 1979 Matka Tereza, za jej prácu a pomoc trpiacemu ľudstvu
 • r. 1982 Alva Myrdal, za jej prácu na odzbrojení, za boj za zóny bez jadrových zbraní
 • r. 1991 Aung San Suu Kyi, za jej nenásilný boj za demokraciu a ľudské práva
 • r. 1992 Rigoberta Menchú Tum, za jej boj za sociálnu spravodlivosť a etno-kultúrne zmierenie založené na rešpektovaní práv domorodého obyvateľstva
 • r. 1997 Jody Williams, za jej prácu na zákaze a odpratávaní nášľapných mín
 • r. 2003 Shirin Ebadi, za jej úsilie o demokraciu a ľudské práva, zamerala sa najmä na boj za práva žien a detí
 • r. 2004 Wangari Maathai, za jej prínos k trvalo udržateľnému rozvoju, demokracii a mieru
 • r. 2011 Ellen Johnson Sirleaf, za nenásilný boj za bezpečnosť žien, za práva žien na plnú účasť na prácach na budovaní mieru
 • r. 2011 Leymah Gbowee, za nenásilný boj za bezpečnosť žien, za práva žien na plnú účasť na prácach na budovaní mieru
 • r. 2011 Tawakkol Karman, za nenásilný boj za bezpečnosť žien, za práva žien na plnú účasť na prácach na budovaní mieru
 • r. 2014 Malala Yousafzai, za boj proti potláčaniu detí a mladých ľudí a za právo všetkých detí na vzdelanie
 • r. 2018 Nadia Murad, za jej úsilie ukončiť používanie sexuálneho násilia ako zbrane vojny a ozbrojeného konfliktu
 • r. 2021 Maria Ressa, za jej úsilie o ochranu slobody prejavu, ktorá je predpokladom demokracie a trvalého mieru

Ich zaujímavé životné príbehy vám predstavíme v ďalších článkoch.

V súčasnosti by si cenu za mier a úsilie na ochranu ľudských práv a slobôd zaslúžili tisícky žien a mužov, ktorých sa priamo dotýka vojnový konflikt na Ukrajine. Veľmi si prajeme, aby čo najskôr zažili mierové riešenie súčasnej situácie.

Zdroj: nobelprize.org