Načítava sa

Hľadané slovo alebo výraz

Zabudnite na zákazy a príkazy. Odnaučiť ľudí hádzať odpadky na zem sa dá aj inak 

Zdieľať

Záujem o behaviorálne techniky v samosprávach rastie. Mestá a obce ich chcú aplikovať pri riešení situácie s voľne pohodeným odpadom. Pri realizácii behaviorálnych projektov im pomôže odporúčaný manuál, ktorý pripravila OZV ENVI – PAK v spolupráci s Ústavom verejnej politiky FSEV UK. Pomocou manuálu spustia mestá aj obce svoje projekty už čoskoro. 

Obce majú záujem o vlastné behaviorálne projekty 

Voľne pohodený odpad je problém, ktorý trápi azda každú slovenskú obec, či mesto. Niekde sú problémom cigaretové ohorky v parku, inde obaly od sladkostí v okolí škôl, či žuvačky na chodníkoch. Miestna samospráva a organizácie, ktoré sa starajú o čistotu v regióne, samé najlepšie vedia, kde sa aký odpad vyskytuje, aj odkiaľ pochádza.  

„Na našom multifunkčnom ihrisku často pozorujeme neporiadok. Ide najmä o cigaretové ohorky a obaly z nápojov, ktoré tam nechávajú mladí. Mrzí nás, že tento stav potom odrádza od športu iných návštevníkov a ihrisko neslúži svojmu účelu,“ hovorí Ján Čulý, koordinátor aktivačných činnosti, mesto Trenčín. V Trenčíne už majú predbežnú predstavu, ako by sa do projektu pustili. Do výzvy na zatraktívnenie priestoru by cez voľnočasové organizácie zapojili napríklad aj mladých ľudí, pre ktorých je ihrisko určené.  

Behaviorálne techniky šité na mieru 

Čo funguje v jednej obci, nemusí fungovať v druhej. Behaviorálne techniky sa nedajú aplikovať rovnako v každom meste alebo obci. Treba ich vždy prispôsobiť danému problému. Zároveň je veľmi dôležité spraviť si pred inštaláciou konkrétnych návrhov dôkladnú prípravu, počas ktorej sa pripravia návrhy tak, aby boli šité na mieru danej lokalite. „Aj keď mestá a obce zápasia na prvý pohľad s rovnakým typom problému – voľne pohodeným odpadom, treba vždy vziať do úvahy aj ďalšie faktory: v akej lokalite sa znečistenie nachádza, v akých časoch dochádza k znečisteniu a kto ho spôsobuje. Preto je potrebné poznať tieto odlišnosti a podľa toho pripraviť riešenia,“ objasňuje Emília Sičáková – Beblavá, riaditeľka Ústavu verejnej politiky FSEV UK. 

Zdroj: vezmisima.sk

A to by mali mať na pamäti aj ďalšie mestá a obce, ktoré by chceli riešiť problém s voľne pohodeným odpadom, ale nevedia, ako na to. „Pre všetkých záujemcov sme pripravili manuál, v ktorom mestá a obce nájdu návod, ako si projekt s využitím behaviorálnych techník vedia zrealizovať samé, pričom ho prispôsobia svojím potrebám. Prakticky ich prevedieme všetkými krokmi a poskytneme im aj praktické ukážky z projektov, ktoré sme už realizovali,“ dopĺňa Katarína Kretter, riaditeľka oddelenia komunikácie z OZV ENVI – PAK. 

Behaviorálne techniky postrčia ľudí tým správnym smerom 

Použitie behaviorálnych techník na riešenie problému s voľne pohodeným odpadom nie je na Slovensku žiadna novinka. Pilotné projekty na bratislavskom Štrkovci a v Ivanke pri Dunaji realizovala OZV ENVI – PAK v spolupráci s  Ústavom verejnej politiky FSEV UK a inštitúciou The Behavioural Insights Team z Londýna minulý rok. V okolí Štrkoveckého jazera bol problém s cigaretovými ohorkami, zatiaľ čo na námestí v Ivanke pri Dunaji to boli odpady z potravín a potravinových obalov. „Naším cieľom bolo pomocou behaviorálnych techník postrčiť ľudí k tomu, aby zmenili svoje správanie a nehádzali odpadky na zem, ale do koša. Výsledky projektu ukázali, že sme boli úspešní. V oboch lokalitách sme dosiahli pozitívne výsledky – na jednom z meraných miest na Štrkovci to bolo zlepšenie dokonca až o 74 %,“ hovorí Katarína Kretter. 

„Zvyčajne sa pre dosiahnutie zmeny správania ľudí využívajú rôzne príkazy alebo zákazy. Behaviorálny prístup však ide nad rámec týchto príkazov. V mnohých krajinách je to úspešný prístup k tomu, ako meniť správanie ľudí v spoločnosti. My sme pri pilotných projektoch využili „nudging“, čiže poštuchnutie. Je to opatrenie, ktoré človeku necháva slobodu na rozhodnutie, ale zároveň ho jemne postrčí žiaducim smerom, ktorý prospieva životnému prostrediu,“ uzatvára Emília Sičáková – Beblavá.  

Viac informácií nájdete na https://www.vezmisi.ma/ako-v-obciach-nevytvarat-odpad/   

Záštitu nad projektom prevzalo Ministerstvo životného prostredia. 

 

O ENVI – PAK 

OZV ENVI – PAK je organizácia zodpovednosti výrobcov podľa zákona o odpadoch. Bola prvou oprávnenou organizáciou na Slovensku. ENVI – PAK riadia veľké medzinárodné spoločnosti, ktoré prenášajú svoju expertízu o fungovaní odpadového hospodárstva z iných trhov aj na Slovensko. Je pre ne dôležitá transparentnosť a predvídateľnosť podnikateľského prostredia, za ktorú sa OZV ENVI – PAK zasadzuje.  

 

www.envipak.skwww.triedime.skwww.zodpovednaspolocnost.sk 

Ilustračné foto v úvode: pexels.com/@ Towfiqu barbhuiya