Načítava sa

Hľadané slovo alebo výraz

Dni nezábudiek prispejú na zachovanie prevádzky Linky dôvery

Zdieľať

Linku dôvery využívajú tisíce ľudí v ťažkých životných situáciách. Celoslovenská zbierka Dni nezábudiek sa bude konať v termíne od 5. – 9. 10. 2022. Jej symbolom je kvet nezábudky, ktorý symbolizuje krehkosť ľudskej duše a jej zdravia. V tomto roku má pomôcť zmierniť očakávaný rast úzkostí a psychických problémov, ktoré Slováci prežívajú v dôsledku niekoľkých paralelných kríz – pandémie, vojny na Ukrajine a očakávanej energetickej chudoby.

Duševný stav Slovákov sa pritom v ostatných rokoch zhoršuje

„Napriek mnohým prísľubom zo strany autorít Linka dôvery Nezábudka nemôže zatiaľ počítať so systémovou podporou štátu. Duševný stav Slovákov sa pritom v ostatných rokoch zhoršuje. V roku 2020 stúpol počet samovrážd na Slovensku zo 489 na súčasných 548, čo je významný nárast. Dnes tu máme niekoľko kríz naraz – okrem dozvukov pandémie tu máme vysokú infláciu a predo dvermi energetickú krízu, ktoré určite k pohode slovenskej verejnosti neprispejú, očakávame zhoršenie situácie. Preto apelujeme na štát, aby zachoval túto základnú službu a prispel na jej prevádzku. Verejné zbierka a pomoc podnikateľského prostredia môžu našej práci tiež významne pomôcť,hovorí o naliehavosti témy Andrej Vršanský, riaditeľ Ligy za duševné zdravie.   

Dôležitosť linky dôvery Nezábudka

Opodstatnenosť tejto služby dokazuje i skutočnosť, že od októbra 2021 do polovice septembra 2022 linka dôvery Nezábudka prijala 11395 hovorov v trvaní viac, ako 2401 poradenských hodín. Do mailovej schránky linky dôvery počas toho istého obdobia prišlo takmer 9000 mailov. Linky dôvery sú vyťažené a nedá sa predpokladať, že by sa čísla volajúcich a píšucich v prichádzajúcich mesiacoch mali tendenciu znižovať. Trend sa javí skôr opačne.  

Nie sú to však „telefonátya „e- maily. Sú to v prvom rade ľudia, ktorí vďaka tejto platforme mali možnosť bezplatne hovoriť o svojom prežívaní bez predsudkov a odsudzovania a nájsť profesionálnu pomoc v aktuálnej životnej situácii. Linka dôvery Nezábudka ponúka 24/7 bezplatnú a anonymnú pomoc ľuďom, ktorí potrebujú a chcú o svojich aktuálnych ťažkostiach hovoriť. V ktorúkoľvek dennú či nočnú hodinu na linke Nezábudka nájdu odborníka, ktorý im ponúkne svoj čas a kapacitu na to, aby sa mohli so svojimi ťažkosťami zdôveriť. 

 „Linka dôvery Nezábudka poskytuje na dennej báze krízovú intervenciu ľuďom, ktorí už svoju ťaživú situáciu nedokážu uniesť a majú v úmysle ukončiť svoj život. Títo ľudia sa na nás obracajú buď sami, alebo v mnohých prípadoch sú k nám prepájaní z tiesňových liniek (112, 155, 158), hovorí Monika Martinezová, riaditeľka Linky dôvery Nezábudka. 

Iniciatíva Len som Ťa chcel počuť  

Liga za duševné zdravie už takmer dve dekády apeluje na potrebu systémového riešenia otázok starostlivosti o duševné zdravie obyvateľov Slovenska. Táto mimovládna nezisková organizácia to robí prostredníctvom komunikačných kampaní, iniciatív a zbierok sledujúc jediný cieľ. Zvýšiť povedomie o duševnom zdraví, odstrániť spoločenskú stigmu spojenú s duševným nezdravím a aktívne ponúknuť pomoc tým, ktorí prežívajú ťažké životné obdobie, duševnú poruchu alebo hľadajú pomoc či podporu v ťažkých životných situáciách pre svojich blízkych.  

Viete, čo dokáže veta: “Ahoj, len som ťa chcel počuť” ?

O dôležitosti rozhovorov a rozprávania sa (aj) o problémoch hovorí i ostatná kampaň Ligy za duševné zdravie- Ahoj, len som ťa chcel počuť. Iniciatíva sa stala virálnou vďaka jednoduchému posolstvu, ktoré v sebe nesie. Zavolajte niekomu zo svojich blízkych len tak. Bez toho, aby ste od neho niečo chceli či potrebovali niečo vybaviť. Kampaňou chce Liga za duševné zdravie pripomenúť, že rozhovor, pri ktorom počúvame, je tou najlacnejšou a paradoxne najcennejšou laickou intervenciou. Je nesmierne dôležité mať sa komu vyrozprávať a byť vypočutý. Práve to je prvým krokom k naštartovaniu pomoci v náročných životných situáciách.  

Dobrovoľníci v uliciach od 5. do 9. októbra 

Zbierka, s ktorou v slovenských uliciach pomáhajú dobrovoľníci z občianskych združení, materských centier či stredných škôl má za cieľ zhromaždiť dobrovoľné príspevky na udržanie Linky dôvery Nezábudka v prevádzke, i na ďalšie aktivity Ligy za duševné zdravie. Medzi nich patrí aj rozšírenie linky Nezábudka o sekciu, ktorá pomáha volajúcim v ukrajinskom jazyku. Časť prostriedkov zostáva priamo v regiónoch, kde sa vyzbierajú a slúži organizáciám venujúcim sa podpore duševného zdravia. Tento rok sa zbierka bude konať v 39 mestách v spolupráci s52 koordinátormi, ktorí budú pomáhať organizovať 1200 dobrovoľníkov v uliciach. 

Dobrovoľné príspevky do označených pokladničiek môžu Slováci vhodiť v uliciach od 5.- 9. 10. Dobrovoľníci odmenia darcov kvietkom nezábudky, ktorý si môžu pripnúť na oblečenie a tak dať najavo podporu téme duševného zdravia aj Linky dôvery Nezábudka. Prispieť je možné aj v sieťach všetkých mobilných operátorov prázdnou SMS na číslo 833, prostredníctvom webovej stránky www.dusevnezdravie.sk alebo ľubovoľnou platbou na účet Dni nezábudiek 2022 v termíne od 1. 10 do 31. 12. 2022. 

Liga za duševné zdravie je riadnym členom Mental Health Europe. 

Aktivity Ligy a informácie o duševnom zdraví nájdete na týchto miestach: 

www.dusevnezdravie.sk– všetko o duševnom zdraví aj o Lige na jednom mieste 

https://dusevnezdravie.sk/projekty/ – aktuálne projekty Ligy 

www.linkanezabudka.sk– bezplatná non-stop linka dôvery Nezábudka a emailové poradenstvo + nonstop ukrajinská Linka dôvery  

Facebook(@ligazadusevnezdravie) – stránka s aktuálnymi informáciami, eventmi a kampaňami 

Instagram (ligazadusevnezdravie) – výber toho najlepšieho bez dlhých textov na instagrame 

LinkedIn(ligazadusevnezdravie) – svet duševného zdravia v businesse 

Podcast Ako sa máš? naApple podcast, Spotify, Google podcast, Youtube 

 Foto: dusevnezdravie.sk