Načítava sa

Hľadané slovo alebo výraz

Pozor na vodu na ceste. Tieto prípady sú pre vodičov nebezpečné

Zdieľať

Poradíme, ako predísť fatálnym následkom pri prípadnej nehode a kedy vám pomôže zmierniť škody havarijné poistenie.

Prudké dažde, ktoré sme v posledných dňoch zažili, zjavne neboli posledné a s prichádzajúcim letom ich frekvencia bude len stúpať. Nárazový nával vody na cestu, prípadne aj krúpy pri búrke, sú však pre vodičov nebezpečné. A to nielen pri jazde po meste, ale aj na diaľnici. Tu je niekoľko rád, ako predísť najhoršiemu pri najčastejších kritických situáciách.

Vyhnite sa plávaniu 

Prívalový dážď dokáže z cesty urobiť doslova jazero, ktoré však v prípade jazdy v plnej rýchlosti môže mať pre vodiča, ako aj ďalších účastníkov cestnej premávky, fatálne následky. „V prípade, že vodič vbehne v plnej rýchlosti do takejto naplavenej vody, vozidlo sa môže stať neovládateľné. Aquaplaning hrozí už pri rýchlostiach od 80 km/h a môže prísť náhle, bez predošlého varovania,“ upozorňuje Vladimír Guštafik, Team Manager Operations Services Business Lease Slovakia. Spoločnosť je poskytovateľom komplexnej mobility pre právnické aj fyzické osoby vrátane operatívneho lízingu. Ako podotýka odborník, najlepšie je aquaplaningu vyhnúť sa tým, že idete mimo vyjazdených koľají, v ktorých stojí voda. „Ideálne je prejsť jednou stranou vozidla po nezaliatej časti vozovky. Ak sa však už aquaplaningu nevyhnete, je potrebné ubrať plyn, prípadne stlačiť spojku. Prudkému brzdeniu či manévrom sa podľa možností vyhnite,“ radí. V prípade aquaplaningu vám škody dokáže zmierniť havarijné poistenie.

To totiž kryje nielen škodu na aute spôsobenú haváriou (teda stretom vozidla s iným predmetom, ako je auto, zviera, stavba a podobne), ale aj iné škodové udalosti spojené s užívaním vozidla. „Napríklad živelné ako požiar, povodeň, víchrica, krupobitie, alebo pád stromu či iného predmetu, ďalej krádež vozidla alebo jeho častí a vandalizmus – úmyselne spôsobenú škodu na vozidle inou osobou,“ vypočítava Vladimír Guštafík. Pozor však, poisťovňa môže v prípade aquaplaningu poistné plnenie aj krátiť, prípadne odmietnuť. „Často ide o prípady zlého technického stavu vozidla, napríklad zjazdené pneumatiky,“ konštatuje Vladimír Guštafik. 

Nebroďte sa terénom

Vyhnite sa akejkoľvek jazde, aj v malej rýchlosti, cez zaplavenú cestu, najčastejšie v podjazdoch či tuneloch, prípadne inú zaplavenú plochu. „Mnohí vodiči neodhadnú situáciu a aj keď už zistia, že voda siaha po výšku podvozku, snažia sa pomaly prebrodiť terén,“ hovorí. Tým však hrozí nasatie vody do spaľovacieho priestoru motoru. „Ide o vedomé riziko, takže poisťovňa má právo krátiť plnenie, respektíve ho odmietnuť,“ upozorňuje. Na aute si tým pritom môžete spôsobiť rozsiahle škody. „Pokiaľ v takýchto prípadoch nie je možné z miesta zatopenia vozovky s vozidlom bezpečne odísť, je nutné okamžite zastaviť vozidlo a vypnúť motor, čím sa škody na vozidle minimalizujú,“ dodáva Vladimír Guštafik.

Pri krupobití spomaľte a bezpečne zastaňte

Jazda v silnej búrke je rozhodne nepríjemná, no nesnažte sa ju zvládnuť tým, že zrýchlite, aby ste boli čím skôr v cieli. „Prudký dážď zhoršuje nielen stav vozovky, no minimalizuje aj viditeľnosť. A to nielen oproti idúcich vozidiel, ale aj tých pred vami, čím pri prudkej zmene rýchlosti rastie riziko zrážky. Preto je v prvom rade potrebné prispôsobiť rýchlosť stavu vozovky a prepnúť svetlá z denného svietenia na stretávacie svetlá, aby ste boli videní,“ upozorňuje Vladimír Guštafik. Krúpy v prípade jazdy v plnej rýchlosti dokážu tiež poškodiť čelné sklo vozidla asi tak, ako kamienky odlietajúce spod kolies áut. Zníženie rýchlosti je preto nevyhnutné. Okrem toho, ak je intenzita krupobitia vysoká, na ceste môžu zostať aj nánosy ľadových kúskov, čo pri väčšej rýchlosti môže v prípade letných pneumatík spôsobiť šmyk s nedozernými následkami.

„Najlepšie je preto nielen znížiť rýchlosť na minimum, ale aj zapnúť svetlá výstražného znamenia a podľa možnosti odparkovať vozidlo na najbližšom odpočívadle. Určite nezastavujte priamo v jazdnom pruhu, prípadne pod mostom. Idúce autá za vami by nemuseli zareagovať včas, čím by mohla vzniknúť omnoho vyššia škoda,“ upozorňuje Vladimír Guštafik. 

Poškodenie čelného skla ľadovcom je síce poistnou udalosťou, za ktorú väčšina poisťovní poskytuje poistné plnenie z havarijného poistenia so štandardne dohodnutou spoluúčasťou. Ak ju chcete znížiť na nulu, možnosťou je pripoistenie čelného skla. No v prípade poistnej udalosti poisťovňu zaujíma, kde a kedy k poškodeniu došlo. A ak ste išli vedome do rizika, napríklad neprispôsobili ste jazdu stavu vozovky, tak aj napriek havarijnému poisteniu by mohla poisťovňa krátiť až odmietnuť poistné plnenie. 

Pozor na lietajúce predmety

Okrem krúpov môžu čelné sklo počas búrky poškodiť aj lietajúce predmety, najmä odtrhnuté časti konárov zo stromov, uvoľnené predmety zo striech, balkónov a podobne, ktoré nadvihuje a premiestňuje vietor. Tie pritom môžu spôsobiť až fatálne nešťastie. V prípade takéhoto počasia opäť platí maximálne znížiť rýchlosť a čo najskôr bezpečne zastavte. Škody na vozidle spôsobené pádom konára, stromu či iného predmetu na auto počas živelnej udalosti vie zmierniť havarijné poistenie.

Vo všetkých prípadoch, kde má byť poistná udalosť krytá z havarijného poistenia, platí, že ju treba písomne aj fotograficky zdokumentovať a v špecifických prípadoch aj privolať políciu,“ radí odborník.  Zdokumentovanie poškodenia vozidla políciou je nevyhnutné aj vtedy, ak škodu spôsobil pád predmetu zo strechy či balkóna a vy nepoznáte vlastníka budovy alebo predmetného bytu, resp. ste s ním nemali možnosť spísať škodovú udalosť z jeho poistenia. Pokiaľ si chcete škodu či spoluúčasť uplatňovať od vlastníka budovy alebo bytu, je okrem privolania polície ešte vhodné zabezpečiť si svedkov, ktorí v prípade potreby dosvedčia, že vozidlo sa nachádzalo v momente škody pri predmetnej budove. „V ostatných prípadoch platí, že ak výška škody nepresahuje 4000 eur, nemusíte privolať políciu. Škodu však tiež riadne zdokumentujte. Pri využívaní vozidiel na operatívny lízing vodičov inštruujeme, aby zavolali políciu vtedy, keď je predpokladaná škoda vyššia ako 4 000 eur, prípadne aj v prípadoch, ak ju nevedia odhadnúť alebo vodičovi spôsobil škodu niekto iný,“ dodáva Vladimír Guštafik. 

Štítky