Načítava sa

Hľadané slovo alebo výraz

Prečo záleží na tom, aké máme zmýšľanie ?

Zdieľať

To, ako zmýšľame, ovplyvňuje veľa. To, ako sa postavíme zoči voči úlohám a cieľom, nielen pracovným, ale aj životným, ukazuje, či smerujeme len k výsledku alebo vieme oceniť aj úsilie a cestu. Pozrite sa spolu s nami na dva druhy zmýšľania, k čomu vedú a ako to vieme my sami ovplyvniť či zmeniť. 

Čo to je zmýšľanie?

Zmýšľanie je súbor presvedčení, ktoré formujú, ako chápete svet a samých seba. Ovplyvňuje to, ako v danej situácii myslíte, ako sa cítite a správate.

Druhy zmýšľania

Stanfordská psychologička Carol Dweck zisťovala vo svojom výskume, akú úlohu hrá myslenie pri určovaní úspechu a neúspechu. Rozdeľuje zmýšľanie na základné dva druhy: fixné a rastové. Ak máte fixné, pevné myslenie, veríte, že vaše schopnosti sú pevnými črtami a nemožno ich meniť. Zároveň môžete veriť tomu, že iba váš talent a inteligencia vedú k úspechu a úsilie nie je potrebné.

Na druhej strane je tzv. rastové zmýšľanie. Ľudia s týmto druhom zmýšľania veria tomu, že talent a schopnosti sa dajú časom rozvíjať úsilím a vytrvalosťou. To neznamená, že títo ľudia veria tomu, že každý sa môže stať Mozartom či Einsteinom, ale veria tomu, že každý môže byť múdrejší a talentovanejší, ak na tom pracuje.

Ako sa zmýšľanie formuje?

pochvala

Ak sa chceme pozrieť na to, ako sa zmýšľanie formuje, musíme sa vrátiť do ranného detstva. Dweckovej výskum (zložený zo série významných experimentov) poukazuje na to, že deti sa správajú odlišne v závislosti od typu pochvaly. Osobná pochvala, chválenie talentu dieťaťa alebo jeho označenie za „múdreho“ podporuje skôr to fixné zmýšľanie. Procesná pochvala zdôrazňuje skôr to úsilie, ktoré bolo vynaložené na dosiahnutie cieľa či úlohy. Poukazuje na to, že za ich úspechom stojí úsilie a stratégia, ktorú využili a v priebehu času ju môžu zlepšovať a pracovať na nej.

Povedzme si to na príklade:

Ak vaše dieťa dostane dobrú známku z testu z matematiky, osobná pochvala by mohla znieť asi takto: „Vidíš, si dobrý/á v matematike. V teste si dostal/a A.“

Použitie tzv. procesnej pochvaly môže znieť takto: „Páči sa mi, ako tvrdo si sa učil/a na test z matematiky. Študijný materiál si si niekoľkokrát prečítal/a, pýtal/a si sa svojho učiteľa, ak ti niečo nebolo zrozumiteľné, niekoľkokrát si vyskúšal/a vyriešiť problém. A zafungovalo to!“

Čo z toho vyplýva? Dospelí môžu svojím spôsobom pochvaly ovplyvňovať vývoj zmýšľania buď fixného alebo rastového. Ak chcú, aby ich deti rozvíjali zmýšľanie o raste, treba sa zamerať na pochvalu úsilia a nie výsledkov.

Vplyv zmýšľania na celkový život

Vaše myslenie hrá rozhodujúcu úlohu v tom, ako sa vyrovnávate so životnými výzvami . Keď má dieťa rastové myslenie, má tendenciu mať hlad po učení a chuť tvrdo pracovať a objavovať nové veci. To sa často premieta do akademických úspechov.

V dospelosti tí istí ľudia s väčšou pravdepodobnosťou vytrvajú aj napriek prekážkam. Dospelí s rastovým zmýšľaním namiesto toho, aby „hodili uterák do ringu“, to berú ako príležitosť učiť sa a rásť. Na druhej strane, ľudia s pevným zmýšľaním sa častejšie vzdávajú tvárou v tvár náročným okolnostiam.

Dweck vo svojej knihe „Mindset: The New Psychology of Success“ píše, že ľudia s pevným zmýšľaním neustále hľadajú overenie, aby dokázali svoju hodnotu nielen druhým, ale aj samým sebe.

Aké máte zmýšľanie? Urobte si krátky test

aké máme zmýšľanie?

Máte fixné alebo rastové myslenie? Ak to chcete zistiť, začnite čítaním nasledujúcich vyhlásení a rozhodnite sa, s ktorými súhlasíte najviac:

  1. Narodili ste sa s určitou dávkou inteligencie a nie je to niečo, čo je možné zmeniť.
  2. Bez ohľadu na to, kto ste, nemôžete urobiť veľa pre zlepšenie svojich základných schopností a osobnosti.
  3. Ľudia sú schopní zmeniť to, kým sú.
  4. Môžete sa naučiť nové veci a zlepšiť svoju inteligenciu.
  5. Ľudia majú buď zvláštny talent, alebo nie. Nadanie nemôžete získať len pre veci, ako je hudba, písanie, umenie alebo atletika.
  6. Štúdium, tvrdá práca a precvičovanie nových zručností sú všetky spôsoby, ako rozvíjať nové talenty a schopnosti.

Ak máte tendenciu súhlasiť s vyhláseniami 1, 2 a 5, pravdepodobne máte pevnejšie zmýšľanie. Ak však najviac súhlasíte s tvrdeniami 3 a 4, 6, pravdepodobne máte tendenciu mať zmýšľanie o raste.

Ako zmeniť pevné zmýšľanie na rastové?

Aj keď ľudia s pevným zmýšľaním tomu nie sú vo svojej podstate naklonení, Carol Dweck tvrdí, že pevné zmýšľanie sa dá časom zmeniť na rastové. Vypracovala rady, ako na to a tu sú 4 z nich:

  1. Sústreďte sa na cestu. Dôležitým faktorom pri budovaní myšlienok rastu je vidieť hodnotu na vašej ceste. Keď ste fixovaní na konečný výsledok, prídete o všetky veci, ktoré by ste sa mohli počas cesty naučiť.
  2. Začlente čarovné slovíčko „zatiaľ“. Ak bojujete s úlohou, pripomeňte si, že ste ju „ešte“ nezvládli. Začlenenie tohto slova do vašej slovnej zásoby signalizuje, že napriek akýmkoľvek bojom môžete prekonať čokoľvek.
  3. Dávajte pozor na svoje slová a myšlienky. Vymeňte negatívne myšlienky za pozitívnejšie, aby ste si vybudovali rastové myslenie.
  4. Postavte sa výzvam. Robiť chyby je jeden z najlepších spôsobov, ako sa učiť. Namiesto toho, aby ste sa vyhýbali výzvam, prijmite ich.

Foto: pexels.com

Zdroj: verywellmind.com