Načítava sa

Hľadané slovo alebo výraz

Tvoj spokojný spánok patrí inému

Zdieľať

Od úderu päsťou po umelú pľúcnu ventiláciu – vývoj anestéziológie mal rôzne etapy. Zmes bylín, alkohol, alebo omračujúci úder do hlavy, či dokonca obojstranná kompresia krčnej tepny. Aj takto sa pred stáročiami snažili naši predkovia tlmiť bolesť pri chorobe alebo po ťažkom úraze. Metódy, ktoré neraz spôsobili smrť, ale práve to boli začiatky modernej anestéziológie.  

Prvky modernej anestézie

Neskôr sa objavil éter, potom chloroform ako anestetikum a inhalácia prostredníctvom masky. To sme však už za osvietenstvom a 18. storočím, kedy sa uskutočnila väčšina objavov spojených s anestetikami. V tom čase bol objavený oxid uhličitý, kyslík a oxid dusný a boli popísané aj dva hlavné účinky pri inhalácii oxidu dusného – eufória a analgézia (zmierňovanie bolesti, napr. bolesť zuba).  

Aj 19. storočie je plné objavov – kokaín, technika blokovania periférnych nervov a okolia miechy –  spinálna anestézia a epidurálny blok. V roku 1942 svalová relaxácia pri operácii slepého čreva a juhoamerický jed kurare. Prvé moderné lokálne anestetikum – lidokaín bolo zavedené do praxe v roku 1948, o dva roky na to sa zaviedli všetky prvky modernej anestézie. Už od začiatku sa zároveň riešilo, ako sa inhalačné anestetikum dostane do tela, čiže akú masku, inhalátor použiť. Nuž, aj tie majú svojich historických predchodcov.  

Anestéziológovia v Slovensko technickom múzeu v Košiciach   

anesteziologia

O tom všetkom sa dozviete na výstave TVOJ pokojný SPÁNOK patrí inému v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach. Nápad pripraviť výstavu anestéziologickej techniky pochádza priamo od našich odborníkov, anestéziológov z I. kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny na Tr. SNP pod vedením doc. MUDr. Jozefa Firmenta, PhD.  

S myšlienkou odprezentovať vývoj anestéziológie v Košiciach sa pohrávali dlhšie. „Keď sme mali nejaký prístroj, alebo dôležitú súčasť prístroja, prípadne nejakú zaujímavú pomôcku,  nechceli sme ju vyhodiť, vždy sme tieto veci odkladali. Spočiatku sme na to mali jednu skrinku,“ spomína.  Postupne sa anestéziologické predmety začali hromadiť a docent Firment sa netajil tým, že by z nich chcel spraviť múzeum alebo výstavu exponátov. Hoci ešte netušil kde a ako, o samotné exponáty sa pozorne staral.  

„Keď sa rušia nemocnice, či vypratávajú pôjdy, pivnice, potom sa takéto vzácnosti už navždy stratia. Obvykle takéto veci, ktoré dnes môžeme obdivovať v Slovenskom technickom múzeu (STM), skončia v zbere, alebo na šrotovisku,“ dodáva. „Vedel som, že je to cenné, naša dedovizeň, tak mi napadlo osloviť profesionálov práve z nášho košického múzea. Verím, že sa časom nájdu aj ďalšie historické predmety z oblasti anestéziológie. Mojím snom je, aby to raz bola stála výstava.“    

Staršia generácia s nimi pracovala, mladšia sa pozerá na historické exponáty 

Medzi prvými si výstavu pozreli samotní anestéziológovia z Košického a Prešovského kraja ešte na jar, keď sa konala jej vernisáž. Aké boli ich reakcie? „Boli takí, ktorí vraveli, “aha toto poznám, aj tamto poznám“, tí sú z generácie, ktorá s tými prístrojmi a zariadeniami ešte sama pracovala. A potom sú takí, ktorí predmety len spoznávajú a čudujú sa, že toto je prístroj, ktorý sa používal pri operácii? To je už mladšia generácia,“ hovorí J. Firment. Na zbierke sa  podieľalo viacero zdravotníckych zariadení nielen z Košíc, ale aj z Prešova, Vranova nad Topľou či Humenného. „Na našej klinike sme mali zapratanú celú chodbu exponátmi. Mnohé z nich sa môžu stať aj predmetom ďalšieho výskumu odborníkov z múzea. Sme veľmi vďační, že nám vedenie STM vyšlo v ústrety, boli to úžasné spoločné hodiny a hodiny práce.“  

Vývoj modernej  medicíny ukázal, že je možné zachrániť ľudský život, ak sa pri primárnej liečbe základného ochorenia zabráni kardiovaskulárnemu alebo respiračnému zlyhaniu pacienta. „Celková anestézia je spravidla dosiahnutá farmakologicky. Tento významný objav umelého spánku pomohol ľudstvu bezbolestne riešiť náročné operácie,“ hovorí k výstave v STM J. Firment. „Dokážeme v podstate zázrak! Pacienta uspíme a potom aj zobudíme. Zastavíme mu aj vlastné dýchanie a neskôr ho to znova naučíme – dýchať. V stredoveku pritom platilo, že kto prestal dýchať, bol mŕtvy.“ 

Anestéziológia súčasnosti   

V roku 2020 získalo STM kolekciu anestéziologických a dýchacích prístrojov ako dar od našej I. kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny (I. KAIM) na Tr. SNP. Múzeum začalo túto zbierku rozširovať a časom malo viac než 100 kusov. Dominantné exponáty  sú z dielne spoločnosti CHIRANA, ktorá má vyše 85-ročnú tradíciu v precíznej strojárskej výrobe.    

Hovoriť o anestéziológii je o to aktuálnejšie, akým náročným covidovým obdobím si táto oblasť medicíny prešla v uplynulých dvoch rokoch. Na jednej strane anestéziológovia stáli oveľa menej pri samotných operačných zákrokoch, ktorých sa realizovalo menej, o to viac však boli potrební 24 hodín denne, 7 dní v týždni pri záchrane ľudských životov. Patrili medzi najvyťaženejších zdravotníkov, vďaka umelej pľúcnej ventilácii, medikamentom ale aj ďalším špeciálnym prístrojom umožňovali ľuďom znovu dýchať.   

Navštívte Slovenské technické múzeum na Hlavnej 88 v Košiciach      

UT-PIA v čase 9.00 – 17.00 hod. 

SO – NE v čase 12.00 – 17.00 hod. 

Utorok a štvrtok o 15.00 hod. aj sprievodný edukačný program. Návštevník si skontroluje aj svoje vitálne funkcie a zopakuje základné princípy poskytovania prvej pomoci.  

,,Návštevníkom výstavy „Tvoj pokojný spánok patrí inému“ približujeme históriu anestéziológie vo svete a na Slovensku, predstavujeme rôzne anestetiká a lieky používané v minulosti, tiež rozmanité druhy inhalátorov a masiek. Prezentujeme prístroje, ktorými lekár pacienta monitoruje, aké postupy a nástroje používa pri resuscitácii, udržiavaní priechodnosti dýchacích ciest pacienta a riadení jeho dýchania,“ približuje kurátorka zbierok fyziky, chémie, zdravotníckej techniky a autorka výstavy Martina Ďuricová.   

Pri spracovaní témy sme čerpali inšpiráciu z materiálov Slovenského technického múzea. Kurátorka výstavy M. Ďuricová pripravila mimoriadne zaujímavú publikáciu v spolupráci s doc. MUDr. Jozefom Firmentom, PhD., MUDr. Monikou Grochovou, PhD. a MUDr. Štefanom Trenklerom, PhD.  

Viac informácií o výstave nájdete tu: https://stm-ke.sk/sk/aktualne/tvoj-pokojny-spanok-patri-inemu/detail/145