Načítava sa

Hľadané slovo alebo výraz

Starostlivosť o seniora – na čo sa pripraviť?

Zdieľať

Rola ženy sa počas života mení. V určitom veku, keď už žena nevenuje plnú pozornosť starostlivosti o deti, prichádza na rad iná starostlivosť – starostlivosť o rodičov, prípadne starých rodičov. Situácia sa môže vyvinúť rôzne. Buď je senior samostatný a potrebuje len pomoc občas alebo je odkázaný na pomoc svojej rodiny, prípadne pri vážnejších zdravotných problémoch je odkázaný na odbornú pomoc. Ako túto dôležitú životnú situáciu zvládnuť? Na čo sa pripraviť? Akým chybám sa vyhnúť pri starostlivosti o seniora? Svoj odborný pohľad na túto citlivú tému, ktorej sa venuje veľmi málo pozornosti, nám poskytla psychologička online poradne MOJRA – PhDr. et Mgr. Hana Alblová.

Na čo všetko je potrebné myslieť pri starostlivosti o seniora? 

Vo svojej praxi sa stretávam s celou škálou názorov jednotlivých klientok ohľadom prístupu k svojim starnúcim rodičom či starým rodičom. Aj mnohí odborníci sa vo svojich postojoch k tejto tematike líšia. Mnoho žien v rámci terapie otvorene priznáva, že si už nevie rady. Pri tom vôbec nezáleží na tom, či so svojou maminkou, alebo oteckom vychádzali v minulosti dobre, alebo nie.

starostlivosť o seniora

V niektorých krajných prípadoch je nutné sa vymedziť voči starnúcim rodičom a nehanbiť sa za to (obdobne tak, ako to taká žena zažila už počas výchovy svojich detí). Je potrebné sa pripraviť na to, že starostlivosť o seniora je psychicky aj fyzicky veľmi náročná.

Ženám v tejto situácii odporúčam, aby vždy konali v súlade so svojim svedomím a neustupovali natoľko, aby strácali priestor samy pre seba. Niektoré ženy sa vedome plne obetujú pre svojich rodičov a ich vlastné deti či partneri trpia. Iné ženy sa naopak absolútne dištancujú od starostlivosti o rodičov, čo je opačný extrém.

Východiskom je podľa môjho názoru meniť prístup podľa vývoja situácie. Hlavné je včas si uvedomiť, kedy už na starostlivosť doma sami nestačíme. Potom je adekvátne rozhodnúť sa, ako starostlivosť zabezpečiť s odbornou pomocou (terénne opatrovateľské služby, stacionáre, domovy seniorov so zvláštnym režimom, hospic, liečebne dlhodobo chorých, súkromné sanatória). 

Ako má žena túto novú životnú situáciu obstáť popri svojom vlastnom živote? Ako nestratiť samú seba – na jednej strane byť tu pre tých rodičov, na druhej strane nezabúdať na vlastný život a užívať si ho. 

Za spoločensky prijateľnejšiu je považovaná predstava, že žena má v sebe zmysel pre starostlivosť zakorenený viac, ako muž. Z môjho pohľadu sa jedná o mýtus. Mnoho mamičiek stojí o starostlivosť zo strany svojho syna a pokiaľ sa tak nedeje, často si to „odnáša“ dcéra alebo nevesta.

Do starostlivosti o seniora by sa mala zapojiť aj širšia rodina. Často sa stretávam s tým, že je všetka zodpovednosť sústredená na jednu osobu. To je nutné zmeniť alebo sa o to aspoň pokúsiť, nech už sú v rodine vzťahy akékoľvek.

Žena by v tejto situácii nemala „zostávať sama“.

Pokiaľ sa toto podarí, kvalita života ženy nie je tak zaťažená starostlivosťou o rodičov a má čas nielen pre seba a svoju rodinu, ale aj pre priateľov. Veľa žien popisuje pocity sociálnej izolácie, ktoré sú spôsobené nepretržitou starostlivosťou o rodičov, či starých rodičov. Tieto ženy nemajú časovú kapacitu a v niektorých prípadoch ani chuť na sociálne kontakty. Tým sa taká žena bohužiaľ dostáva do „začarovaného kruhu“, z ktorého nie je ľahké vystúpiť.

Každá pomoc sa počíta. Niektoré rodiny sa, ale bohužiaľ nedokážu dohodnúť a ženám pomáhajú so zabezpečením starostlivosti napríklad priatelia. V niektorých prípadoch odporúčam vytvoriť harmonogram, v ktorom je prehľadne uvedené kedy, kto a čo zabezpečí. Dôležitá je tiež aktívna pomoc zo strany ošetrujúceho lekára, ktorý môže pomôcť navrhovať možnosti s ohľadom na zdravotný stav seniora.

Každá žena, ktorá sa nachádza v tejto situácii, by sa nemala báť pýtať sa a zisťovať si informácie, ktoré jej uľahčia túto náročnú životnú etapu.

starostlivosť o seniora

Zmysel vidím v tom, že si takáto žena dokáže urobiť čas sama pre seba a sebarealizovať sa. Dôležité je zapojiť aktívne aj „mladú generáciu“. Vnučka/vnuk, žijúci v zahraničí je schopná/ný babičke alebo dedkovi zavolať a odľahčiť tým svojim rodičom. Rovnako tak môžu deti v určitom veku nakúpiť, upratať či naplniť voľnočasové aktivity seniora.  

Akým chybám sa vyhnúť pri starostlivosti o seniora? 

Chybou je myslieť si, že keď všetko necháme samovoľne plynúť, tak sa to nejako „vyrieši“.

Nie je vhodné otáľať s hľadaním odbornej pomoci. Ak ste aktívna a pomoc hľadáte u rodinných príslušníkov alebo u profesionálov (lekári, opatrovateľky, sociálne pracovníčky a pod.), nenechajte sa odradiť odmietnutím.

V dnešnej dobe máte možnosť vybrať si napríklad týždenný stacionár podľa toho, ako s Vami a Vašimi rodičmi zamestnanci jednajú. V prípade, že už pri prvom kontakte cítite nezáujem, nič Vám nebráni hľadať iné zariadenie. Pokiaľ nemáte výčitky a strach z toho, ako sa za Vašej neprítomnosti zaobchádza s Vašou mamičkou alebo oteckom, máte pocit, že ste urobili maximum a ste pokojnejšia.

Niekedy senior striktne odmieta umiestnenie do akéhokoľvek zariadenia, ale pravdou je, že aj starí ľudia (ak im to zdravotný stav dovolí) potrebujú spoločnosť, aj keď tvrdia, že o ňu nestoja. Vek a pocit samoty je v súčasnej dobe často otváranou témou. Veľa seniorov trpí sociálnou izoláciou. Niekedy urobíme chybu v tom, že chceme rodičovi dopriať život v domácom prostredí, ale v podstate ho izolujeme, čo nie je dobré.

Zraniteľnosť seniorov v domácej aj v profesionálnej starostlivosti je často riešená skôr v teoretickej rovine. Preto je veľmi dôležité uvedomiť si, že teória je často úplne odlišná od reálnej praxe. Nesústreďujme sa „iba“ na zaistenie tzv. biologických potrieb, ale podporujme aj kvalitu života a duševné zdravie. Niekedy pre človeka urobí viac vľúdne slovo a pohladenie, než striktný a direktívny prístup. Nutné je vyvarovať sa chybám v komunikácii, ktoré by mohli viesť k vzniku „trecích plôch“, ktoré sú rizikové z hľadiska vzniku mnohých konfliktov. 

Odpovedala:  

PhDr. et Mgr. Hana Alblová, psychologička online poradne MOJRA (www.mojra.sk) 

 Zdroje foto: pexel.com