Načítava sa

Hľadané slovo alebo výraz

Zuzana Palková: Ľudia sú zvyknutí všímať si najmä svoje nedostatky

Zdieľať

Zuzana Palková je profesionálnou osobnou kočkou, ktorá pomáha ľuďom využívať vlastný potenciál v osobnom aj v pracovnom živote. Usmerňuje ľudí v životnej etape „hľadám sa“, aby sa vedeli vo svojom živote spokojne posunúť ďalej. O jej skúsenostiach, ale aj o tom, čo pripravuje spolu s Akčnými ženami nám prezradila viac v nasledujúcom rozhovore. 

Zuzka, ste talentová koučka a mentorka. S čím sa na vás najčastejšie obracajú vaši klienti? 

Najčastejšie sú to ženy, ktoré prechádzajú profesijnou zmenou a hľadajú povolanie, ktoré by ich napĺňalo a podnikateľky či profesionálky, ktoré chcú zdokonaľovať svoje schopnosti, aby sa im v práci darilo a zároveň si udržali spokojnosť aj v iných oblastiach svojho života.

Občas je to očividné, ale nie všetci to tak máme. Niektorí svoje talenty nepoznáme. Ako človek – laik, ktorý sa problematike talentov nevenuje, môže jednoducho prísť v bežnom živote na to, čo je jeho talentom? 

Talenty majú určité úrovne. Niektoré sú krásne viditeľné na prvý pohľad, zatiaľ čo iné si všimneme len pozorným vnímaním, keď na nich dokážeme presmerovať pozornosť. Ľudia sú zvyknutí všímať si najmä svoje nedostatky, preto spoznávanie ich kvalít nemusí byť pre každého jednoduché. Preto je dobré tomuto procesu venovať dostatok času a využívať aj pomôcky, napríklad v podobe seba reflexívnych cvičení, písania, či iného človeka, ktorému by o sebe mohli otvorene hovoriť a tak dovoliť, aby sa pred nimi ukázali talenty, ktoré dlhoročne prehliadali. Pomáha sledovať, pri čom cítime radosť, pri čom sa dostávame ľahko do flow, čo nám ide dobre a čo sa učíme ľahko, ale aj to, čo nás láka a inšpiruje.

V kurzoch s klientmi často preskúmavame aj odpovede na otázku: „Kedy cítite, že naozaj žijete?“ Zo svojich skúseností môžem povedať, že aj keď sa stane, že na začiatku rozhovoru klient svoju talentovanú verziu nevidí ani v náznakoch, po hodinke trpezlivého objavovania krásne naskočí na vlnu a ďalej už preskúmava svoje talenty s ľahkosťou a hrdosťou. Dôležité je nenechať sa odradiť hneď na začiatku.  

V marketingu funguje na určenie silných stránok tzv. matica SWOT, ktorá zohľadňuje silné, slabé stránky, ale aj príležitosti a ohrozenia z vonkajšieho prostredia. Pri zisťovaní vlastných silných stránok potrebujeme prihliadať aj na okolie a vonkajšie faktory?  

Určite áno. Žijeme v rôznych systémoch, v ktorých sa nám darí rôzne a z týchto systémov vieme o svojich talentoch prečítať veľa užitočných informácií.

zuzana palkova

„Je lepšie pravdivo sa spoznať, s radosťou zlepšovať kvality, pre ktoré máme prirodzený potenciál a vyrovnať sa s tým, že nie je možné a ani potrebné, aby sme vynikali vo všetkom.“ Zuzana Palková

Keď už svoje talenty poznáme, akými spôsobmi to dokáže ovplyvniť náš osobný a pracovný život? 

Zamestnanie, podnikanie, vzťahy v rodine, na pracovisku, vzťah k sebe samým – toto všetko sú oblasti, v ktorých sa vďaka poznaniu svojich talentov môžeme cítiť lepšie. Napríklad, ak sa chystáte na pracovný pohovor, keď máte jasno vo svojich talentoch, ľahko a presvedčivo ich viete odprezentovať a podložiť skutočnými dôkazmi z vášho života a nemusíte používať len všeobecné frázy.

Ak ste introvertnejšej povahy, prestanete sa snažiť zmeniť na extroverta alebo im závidieť ich bezprostrednosť, lebo si uvedomíte, v čom všetkom vám vie byť vaša introverzia prínosná a v akých aktivitách sa vám vďaka nej bude dariť oveľa lepšie než extrovertom.

Ak sa naučíte na seba pozerať ako na talentovaného človeka, nebudete trpieť menejcennosťou a dokážete srdečne oceniť aj talenty iných ľudí. Často sa to odzrkadlí v zlepšení partnerského vzťahu alebo vzťahu s deťmi, kedy si svoje aj ich talenty zmanažujeme v bežných aktivitách tak, aby sa zo vzťahov odstránilo napätie a nereálne očakávania a namiesto neho sme začali lepšie spolupracovať a navzájom sa podporovať práve tým, v čom sme dobrí a čo nám robí radosť.

Je to pravda, že pri rozvoji talentov robíme často chybu v tom, že sa skôr sústredíme na naše slabé stránky a nie na tie silné? Prečo je podľa Vás tak väčšina nastavená – odstraňovať a zlepšovať to slabšie a nesústrediť sa na to dobré, výnimočné?

Vedomie, že niečo neviem tak dobre, ako iní, nie je príjemné pre naše ego. Vytvárame si potom domnienku, že keď na nedostatku zapracujeme, vyrovnáme sa im. Na jednej strane to môže byť pravda, no na druhej strane, ak pre to nemáme osobnostné vlohy, bude nás požadovaný výkon stáť veľa námahy a sebazaprenia, čo sa z dlhodobého hľadiska odzrkadlí opäť v nespokojnosti. Preto je lepšie pravdivo sa spoznať, s radosťou zlepšovať kvality, pre ktoré máme prirodzený potenciál a vyrovnať sa s tým, že nie je možné a ani potrebné, aby sme vynikali vo všetkom.

Pri dosahovaní snov a cieľov je skvelou pomôckou tzv. nástenka snov. Jej význam je asi ďaleko väčší ako len vizualizácia snov a cieľov. V čom spočíva úspešnosť tohto nástroja?

Nástenka snov je jedna z pomôcok, ktorá vie dobre poslúžiť ľuďom pri udržaní sa na ceste za svojou víziou. Povedala by som, že úspešná je natoľko, nakoľko dokážeme pracovať s vizualizáciou, naladením, smerovaním pozornosti, dôverou a pretváraním sa do vyššej verzie svojho ja. Aj keď to nie je jednoduché, je to možné. Keď si to osvojíme, naskočíme na vlnu synchronicít, akýchsi šťastných náhod, ktoré nevieme ako ani odkiaľ prichádzajú a sú pre nás čarovnou pomocou pri plnení si pracovných či súkromných snov.

Ak sa chceme pustiť do sebarozvoja a spoznávania svojich talentov, s akými návykmi môžeme začať ešte dnes? 

Ideálne je začať s tým, čo ma najviac láka a čo považujem za užitočné práve teraz. Na ceste sebarozvoja sú ľudia na rôznych miestach. Niekomu poslúži prečítanie inšpiratívnej knihy, niekto iný uvíta individuálny odborný rozhovor na tému, ktorá je pre neho dôležitá. Keď sa naučíme zastavovať a venovať pár minút denne počúvaniu svojho vnútra, napríklad prostredníctvom reflexívneho písania, ľahko sa o sebe veľa dozvieme, o svojich silných stránkach, potrebách a možnostiach, ako zlepšovať kvalitu svojho života.

V spolupráci s Akčnými ženami pripravujete sériu online stretnutí tematicky zameraných na osobný rozvoj. Čo je pre vás výzvou a na čo sa osobne tešíte v rámci tejto spolupráce?

Veľmi sa teším na všetky akčné ženy, s ktorými budeme vytvárať interaktívne rozvojové prostredie pre ich zámery a na to, ako budeme prechádzať rôznymi témami ako je napríklad vízia, stav flow, návyky, sebadôvera a podobne. Keďže to nebude prednáškový formát, ale dynamické interaktívne stretnutie plné skvelých myšlienok účastníčok, výzvou bude udržať nás v stanovenom časovom limite :).

Foto: Gabriela Teplická

Štítky