Načítava sa

Hľadané slovo alebo výraz

Zdieľať

Sebaláska, sebahodnota, sebaocenenie… Veľmi hĺbavá téma na zamyslenie. Všetci poznáme jedno z desiatich božích prikázaní: „Miluj svojho blížneho ako seba samého“. Považujete ho za klišé? Omyl.  Iba človek, ktorý miluje sám seba takého, aký je, s jeho danosťami, prednosťami, ale aj nedostatkami, s nedokonalým telom, vlasmi alebo pleťou, dokáže dávať úprimné city okoliu, rodine, partnerovi. Všetko začína od nás samých.

Iba človek, ktorý je pokorný, a so všetkým vysporiadaný, dokáže mať plnohodnotné vzťahy. Iba človek vyrovnaný, dokáže byť naplnený skutočnou úprimnou láskou. Iba človek, ktorý má dostatočnú zdravú dávku sebalásky, dokáže byť láskavý k ostatným. Nesúdi, neuráža, neosočuje, neuráža sa, nechce si všetkých podmaniť, aby ľudia v jeho okolí slepo robili len to, čo si práve on želá, neponižuje, slušne sa správa a berie okolie také, aké je.

Každý človek, ktorý na sebe pracuje, vie, o čom sa tu píše. Sebaláska je veľmi dôležitá a malo by sa o nej učiť už na školách. Aj mňa to stálo veľmi veľa síl na mojej ceste poznania. Stálo ma to veľa sĺz, veľa tréningov a veľa času. Ale zrazu som odpustila sebe, okoliu, pochopila, prijala sa taká aká som a zamilovala sa sama do seba.

Všetky ženy, muži, deti, každá jedna bytosť je krásna, jedinečná, originálna, Každá jedna osobnosť si zaslúži byť milovaná – sama sebou i okolím. Sebaláska Vám zmení život. Je veľmi dôležitá. Zmení Vám pohľad na svet, na ľudí, na seba, na okolie, na partera, svoje deti, rodičov, rodinu.

Učte svoje deti, rodičov, blízkych, partnerov k sebeláske. Obohatíte a skvalitníte tým veľa ľudských životov, prinesiete im život krásny, v poznaní, bez trápení, s hodnotou.

Celé tajomnstvo tkvie v pár ľudských cnostiach. Odpustenie, pochopenie, prijatie, pokora, láska. Sebaláska nám dokáže priniesť zdravý život, prežitý s radosťou a ľahkosťou. Veľa zdaru a síl na Vašej ceste poznania.

Štítky