Načítava sa

Hľadané slovo alebo výraz

Zdieľať

Zdravý životný štýl netvorí len zdravá strava, dostatok fyzickej aktivity, obmedzenie stresu, ale aj pravidelná prevencia. Preventívne prehliadky výrazne prispievajú k zlepšeniu kvality života. Mnohí z nás sa vyhýbame preventívnym prehliadkam, pritom pravidelné kontroly u obvodných lekárov a špecialistov vedú k včasnej diagnostike začínajúceho ochorenia.

Ministerstvo zdravotníctva SR vyhlásilo rok 2019 za Rok prevencie, aby zdôraznilo dôležitosť preventívnych prehliadok pre naše zdravie. Podľa prieskumu VšZP boli ženy disciplinovanejšie a zúčastňovali sa viac na pravidelných prehliadkach ako muži. V roku 2020 sa vplyvom pandémie dostali preventívne prehliadky do úzadia.

„V súvislosti s koronakrízou sa veľa hovorilo o tom, že nevykonávanie preventívnych prehliadok bude mať za následok zvýšenú mieru odvrátiteľnej úmrtnosti. Treba však povedať, že miera účasti pacientov na preventívnych prehliadkach je stále veľmi nízka,“ vysvetľuje všeobecná lekárka MUDr. Katarína Varechová z Nemocnice Svet zdravia Michalovce.

Každý desiaty Slovák vynecháva preventívne prehliadky

Ktoré preventívne prehliadky by mali ženy pravidelne absolvovať?

Preventívnu prehliadku u všeobecného lekára by sme mali absolvovať raz za dva roky. Súčasťou prehliadky sú odbery na hematologické a biochemické vyšetrenia (rozbor moču, glykémia, krvný obraz, vrátane trombocytov, sedimentácia krvi a vyšetrenie kreatinínu), vyšetrenie cholesterolu a triacylglycerolov u pacientov, ktorí dosiahli vek 17 alebo 18 rokov a u pacientov nad 40 rokov. Veková kategória nad 40 rokov má počas preventívnej prehliadky nárok na EKG záznam činnosti srdca. Počas preventívnej prehliadky sa kontroluje aj hmotnosť, krvný tlak, pulz a pečeňové testy. Ak ste darkyňou krvi, máte nárok na preventívnu prehliadku u svojho lekára raz ročne.

Raz ročne by sme mali absolvovať preventívnu prehliadku u zubného lekára. Stomatológ pri preventívnej prehliadke kontroluje chrup, parodont, mäkké tkanivá ústnej dutiny, lymfatické uzliny, medzičeľustné vzťahy, vzájomné postavenie zubov, prípadne zubné náhrady, ale aj krvácanie ďasien, index kazivosti a parodontálny index. Stomatológ zároveň preveruje stav dentálnej hygieny a hygienických návykov.

Po dovŕšení 18 rokov by mali ženy absolvovať pravidelnú gynekologickú prehliadku raz ročne. Prehliadka obnáša základné vyšetrenie vrátane vyšetrenia prsníkov pohmatom, ultrasonografické vyšetrenie malej panvy brušnou alebo pošvovou (intravaginálnou) sondou, ultrasonografické vyšetrenie oboch prsníkov vrátane regionálnych lymfatických uzlín, vyšetrenie mikrobiálneho pošvového obrazu, vaginoskopiu a kolposkopiu.

Ultrazvukové vyšetrenie prsníkov je zamerané na odhalenie včasných štádií rakoviny prsníka. Raz za dva roky by mali ženy vo veku 40 – 69 rokov absolvovať mamografiu prsníkov. Preventívne cytologické vyšetrenie je určené pre ženy od 23 rokov. Prvé dva odbery sa robia raz ročne. Ak sú výsledky v poriadku, pokračuje sa v trojročnom intervale. Toto vyšetrenie sleduje riziko krčka maternice.

Využite odborné konzultácie v rámci prvej interaktívnej konferencie o zdraví na Slovensku:

EVENTY

Po 50. roku života vzniká nárok na bezplatnú preventívnu prehliadku u gastroenterológa raz za 10 rokov. Súčasťou prehliadky je kolonoskopické vyšetrenie, ktorým sa zisťujú polypy a včasné štádiá rakoviny.

Okrem spomínaných preventívnych prehliadok je vhodné raz ročne si dať skontrolovať znamienka. Ideálny čas je skôr než začne leto, kedy je intenzita slnečného žiarenia najvyššia.

Prečo sú preventívne prehliadky také dôležité?

Medzi 10 najčastejších diagnóz, ktoré odhalili pravidelné preventívne prehliadky patria: cukrovka, chudokrvnosť, vysoký krvný tlak, nadváha a obezita, porucha funkcie obličiek, porucha funkcie pečene, zápal v močových cestách, porucha srdcového rytmu, zvýšená hladina cholesterolu a rakovina hrubého čreva.

Práve preto nepodceňujme význam preventívnych prehliadok a do konca roka absolvujme aspoň základné preventívne prehliadky. Buďme zodpovední, nájdime si čas na svoje zdravie, pretože najlepšia liečba je prevencia.

Štítky

Mohlo by sa vám páčiť